MVO jaarverslag Coolmark

2019

Voorwoord

Ons bedrijf wordt gemaakt door onze medewerkers. Ik vind het daarom erg belangrijk dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen én dat zij het naar hun zin hebben in ons bedrijf.

Wij zetten naast het ontwikkelen van vaardigheden met name sterk in op technische kennis, om een sparringpartner voor onze klanten én leveranciers te kunnen blijven.

Ons doel is namelijk om als distributeur niet alleen ‘dozen te verschuiven’ maar om de best mogelijk technische oplossingen voor klanten te bieden.

Ook werken wij mee aan innovaties om duurzamere producten te ontwikkelen samen met onze leveranciers.

We hebben namelijk de uitdaging om klimaatverandering aan te pakken en in het kader daarvan worden de meeste reguliere (synthetische) koudemiddelen uit gefaseerd. Het is van belang dat er daarom producten komen, zowel in de koude- als klimaattechniek, die niet alleen energie-efficiënt zijn maar ook goed op natuurlijke koudemiddelen werken.

Naast dat wij aan verduurzaming van de producten bijdragen, werken wij ook continu aan verduurzaming en toekomstgericht inrichten van onze bedrijfsvoering.

In 2019 zijn we volop bezig geweest met de voorbereiding met een aantal verhuizingen die in 2020 gerealiseerd zijn. Onze logistiek en backoffice zijn namelijk geïntegreerd met die van twee zusterondernemingen in Nederland en een in België. Softwarematig is dit doorgevoerd in een nieuw ERP-systeem en fysiek zijn deze werkzaamheden ondergebracht in een spiksplinternieuw logistiek centrum in Oirschot. Zo kunnen we niet alleen klanten efficiënter bevoorraden, maar kunnen we door een ‘state of the’ art inrichting weer energie besparen.

Voor het huisvesten van de verkooporganisatie is ons oog gevallen op een pand verderop aan dezelfde straat in Barendrecht. Ondanks dat dit een huurpand is, hebben we besloten te investeren in de installatie van warmtepompen, naast verschillende andere energiebesparende maatregelen. Dit waren voor ons logische overwegingen. Het is immers niet alleen ons vak, maar we zijn ook al vanaf 2011 gecertificeerd volgens de CO2 Prestatieladder en sinds 2013 volgens de MVO Prestatieladder.

Richard Droop Directeur Coolmark

Mijn drijfveer hierbij is dat ik graag een goed leefbare aarde doorgeef aan de volgende generaties.

Ik ben van jongs af aan veel de natuur in geweest met mijn ouders en ben jaren duikinstructeur geweest. De rijkdom van het onderwaterleven, koralen, vissen en andere dieren is echt indrukwekkend. Ik geniet daar enorm van.

De laatste jaren was er helaas achteruitgang te zien in het koraal, door opwarming van de watertemperatuur en afval dat in zee gestort werd. Uiteindelijk hebben wij daar als mensen ook last van. Daarom wil ik graag bijdragen aan het behoud van natuur.

Ook geloof ik in de kracht van mensen als je hen de ruimte biedt. Ikzelf werk inmiddels 25 jaar bij Coolmark en ben van medewerker verkoop binnendienst en manager buitendienst doorgestroomd naar de positie van commercieel directeur. Het is een prachtig bedrijf en ik heb er alle vertrouwen in dat we bestendig staan voor de toekomst. 

Alexander von Burg, Commercieel directeur Coolmark

MVO Speerpunten Coolmark

1. Duurzame producten:

Toename in de verkoop van producten met natuurlijke koudemiddelen.

2. Duurzame bedrijfsvoering:

CO2-uitstoot verminderen.

3. Ethisch werken:

Bewustwording medewerkers vergroten om te garanderen dat we ethisch werken.

Informatie over het MVO Jaarverslag

Commitment MVO Prestatieladder

Dit verslag over het resultaat van het MVO beleid is gebaseerd op de MVO Prestatieladder. Al sinds 2014 zijn wij gecertificeerd voor de MVO Prestatieladder, naast de CO2 Prestatieladder. In dit kader hebben we tal van activiteiten in gang gezet, waarover in het verslag gerapporteerd wordt. Deze activiteiten worden aangestuurd door het MVO-team binnen Coolmark, waarin medewerkers van verschillende afdelingen vertegenwoordigd zijn. Het MVO-team rapporteert aan de directie.
Zie onze MVO Prestatieladder-index 2019.

Verslag frequentie

Het verslag wordt jaarlijks gepresenteerd.

Reikwijdte van het verslag

Dit verslag betreft de activiteiten van Coolmark in het jaar 2019. Tijdens de rapportageperiode hebben zich geen significante wijziging voorgedaan in de omvang of structuur van de organisatie. In 2020 zullen onze logistieke- en backoffice activiteiten overgaan naar een nieuwe zusterorganisatie BeijerRef Support Center. Bij deze zusterorganisatie worden dan centraal deze activiteiten georganiseerd voor 4 verkooporganisaties, waaronder Coolmark.
Zie voor meer informatie over het profiel van ons bedrijf.

Contact

Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met de coördinator van het MVO Team, Jeroen Morssinkhof.

MVO Prestatieladder
CO2-Prestatieladder