MVO
Jaarverslag
2018

Speerpunten

 

1. Duurzame producten: toename in de verkoop van
    producten met natuurlijke koudemiddelen

2. Duurzame bedrijfsvoering:
    CO2-uitstoot verminderen

3. Ethisch werken: bewustwording medewerkers
    vergroten om te garanderen dat we ethisch werken

Voorwoord

In 2011 is Coolmark begonnen met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ik vind het namelijk belangrijk dat we een voortrekkersrol vervullen in onze branche.

De motivatie hiervoor is begonnen toen ik als 10-jarige jongen in het tropisch regenwoud van Liberia stond. Toen er een boom omgezaagd werd, verstomden opeens alle geluiden in het woud. Geen geluid meer van krekels, vogels, apen en andere dieren gedurende enkele minuten. Toen realiseerde ik me dat de wereld niet kan doorgaan zonder natuur en dat we zuinig moeten zijn op de planeet waarop we leven.

Coolmark levert koeltechnische componenten, airconditioning en warmtepompsystemen aan de installatiebranche in Nederland. Als handelsonderneming met verscheidene licenties van producenten die we in Nederland vertegenwoordigen en met onze technisch specialistische kennis stellen wij graag een voorbeeld in de supply chain.
Veel installaties die wij verkopen worden 24-7 ingezet en verbruiken dus continu energie. We focussen ons daarom op het leveren van energiezuinige apparatuur met slimme regelsystemen. Bovenal adviseren en ondersteunen we installatiebedrijven met kennis over ingebruikname en energiezuinig inregelen van installaties bij de eindgebruikers, om deze optimaal en energiezuinig te laten presteren.
Hierbij stimuleren we het gebruik van natuurlijke koudemiddelen in installaties. Natuurlijke koudemiddelen leveren geen risico’s op voor klimaatverandering, terwijl de traditionele synthetische koudemiddelen dat wel doen. Coolmark neemt vanzelfsprekend ook maatregelen om het eigen energieverbruik te reduceren.

Daarnaast vind ik het essentieel om te investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers door middel van opleidingen, trainingen en doorgroei mogelijkheden. Zij zijn immers de basis van het bedrijf. In 2017 hebben we een traject ingezet om te komen tot een shared service center samen met onze twee zusterbedrijven in Nederland. Hierdoor wordt onder andere het transport van goederen naar de klanten efficiënter en energiezuiniger ingericht. De verkoopactiviteiten blijven overigens wel in Barendrecht. Het uitgangspunt hierbij is om ontslagen te voorkomen; en als dat niet anders kan onze medewerkers van baan naar baan te begeleiden.
Als laatste wil ik noemen dat wij zowel de ethische gedragscodes van de branche als van ons moederbedrijf onderschrijven en dat zorgvuldig handelen een uitgangspunt is. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is wat mij betreft al jaren een onderdeel van de cultuur binnen Coolmark. Het is een uitdaging om ons hierin steeds te verbeteren.

Eén van onze belangrijke missies voor de komende jaren is om ons blijvend te onderscheiden in de markt door kwaliteit, energie-efficiëntie en natuurlijke koudemiddelen en een voorbeeldfunctie te blijven vervullen in onze branche.


Richard Droop
Directeur Coolmark

Informatie over het MVO Jaarverslag

Commitment MVO Prestatieladder

Dit verslag over het resultaat van de MVO beleid is gebaseerd op de MVO Prestatieladder. Al sinds 2014 zijn wij gecertificeerd voor de MVO Prestatieladder, naast de CO2-prestatieladder. In dit kader hebben we tal van activiteiten in gang gezet, waarover in het verslag gerapporteerd wordt. Zie onze MVO Prestatieladdertabel 2018:

Verslag frequentie

Het verslag wordt jaarlijks gepresenteerd.

Reikwijdte van het verslag

Dit verslag betreft de activiteiten van Coolmark in het jaar 2018.
Tijdens de rapportageperiode hebben zich geen significante wijziging
voorgedaan in de omvang of structuur van de organisatie. Zie voor meer
informatie over het profiel van ons bedrijf:

Contact

Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met de coördinator van het MVO Team, Arnout Filé.

Coolmark B.V.
Zweth 24
2991 LH Barendrecht

0180 – 751 300
info@coolmark.nl