Duurzame producten

Onze producten voor een beter klimaat

Coolmark verkoopt systemen en onderdelen op het gebied van klimaattechniek (airconditioning en warmtepompen) en koudetechniek (koel- en vriesinstallaties) aan installateurs in Nederland. De klanten van onze klanten bevinden zich in verschillende segmenten, van supermarktketens tot opslag van koelverse landbouwproducten tot kantoorcomplexen.

Als distributeur produceren wij zelf geen systemen en onderdelen, waar we kiezen wel zorgvuldig onze leveranciers. Hierbij hebben we in het bijzonder aandacht voor leveranciers die actief zijn in het ontwikkelen van producten voor natuurlijke koudemiddelen, het vergroten van energie efficiëntie van de producten en duurzaamheid. Met een aantal leveranciers, waaronder Mitsubishi werken we ook gezamenlijk aan het verduurzamen van de ontwerpen van installaties voor de Europese markt.

Als Coolmark verzorgen wij bovendien regelmatig trainingen voor installateurs. Door de kennis van installateurs te vergroten over de producten dragen wij bij aan beter presterende-, energiezuiniger- en duurzamere installaties.

Drie belangrijke ontwikkelingen in de branche:

  1. Vergroten van de energie-efficiëntie van producten.
  2. Promotie van natuurlijke koudemiddelen en beperken van het gebruik van synthetisch koudemiddelen met een hoog GWP (Global Warming Potential).
  3. Toenemende interesse in warmtepompen en airco’s, onder invloed van de tendens om ‘van het gas af’ te gaan in combinatie met het warmer worden van de zomers in Nederland.
Coolmark Warmtepomp

Warmtepompen

We verkopen diverse warmtepompen. Een duurzame en toekomstbestendige keuze is een warmtepomp gevuld met natuurlijke koudemiddelen, zoals de innovatieve Q-ton warmtepomp. Deze is namelijk zeer efficiënt bij het verwarmen van grote hoeveelheden tapwater. Iets wat tot nu toe nog technisch een uitdaging was.

Propaan Chillers

Een andere innovatie is de ontwikkeling van koelinstallaties gevuld met natuurlijke koudemiddelen. Een voorbeeld hiervan is onze range propaanchillers voor bedrijfsmatige toepassingen, die zijn voorzien van het natuurlijke propaan.

Coolmark Propaanchiller

Het verschil tussen natuurlijke- en synthetische koudemiddelen

Koelinstallaties of warmtepompen werken met behulp van een koudemiddel. Hiervoor worden steeds vaker natuurlijke koudemiddelen gebruikt zoals propaan (R290), in plaats van synthetische koudemiddelen (o.a. R410A). Deze natuurlijke koudemiddelen, zoals gebruikt in de Q-ton en Coolmark Propaan Chiller, hebben een zeer gunstig effect met het oog op duurzaamheid. Zij hebben namelijk een zeer klein effect op klimaatverandering, met een GWP (‘Global Warming Potential’) van 3, terwijl de GWP-waarde van synthetische koudemiddelen kan oplopen tot 2500. Dat is meer dan 800 keer zo laag ! Het is een van onze speerpunten om de inzet van apparatuur met natuurlijke koudemiddelen te promoten.

R

CO2-neutraal Doel 2050 Nederlandse overheid

GWP: 3
Natuurlijke
koudemiddelen

GWP: 2500
Synthetische
Koudemiddelen

Aardgas
Draagt bij aan CO2-uitstoot

Elektriciteit
Wordt deels opgewekt door zonne- en windenergie

Het beleid van de Nederlandse overheid is om in 2050 CO2-neutraal te zijn. In dit kader past de overgang van synthetische naar natuurlijke koudemiddelen, naast de inzet van warmtepompen op basis van elektriciteit in plaats van gas en energiezuinige installaties.
Er wordt door de overheid gestuurd door de beschikbaarheid van synthetische koudemiddelen stap voor stap terug te dringen. Dit is van belang omdat synthetische koudemiddelen een risico vormen voor het klimaat.

Natuurlijke koudemiddelen passen in een langere termijn visie

Van Abeelen is in 2008 begonnen met de installatie van een eerste Propaan Chiller. Inmiddels is ruim 90 procent van de producten die wordt geïnstalleerd bij klanten een koelinstallatie met natuurlijke koudemiddelen.

Dit was niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. We moesten onszelf verder kwalificeren om onze klanten goed te kunnen adviseren en installaties goed en veilig te kunnen installeren. Alle collega’s zijn daarom bijgeschoold. Daarnaast vinden we het ook zeer prettig dat we altijd bij Coolmark aan kunnen kloppen met technische vragen.
We beseften ook dat het noodzaak was om in te zetten op natuurlijke koudemiddelen. De synthetische koudemiddelen worden immers stapsgewijs uit gefaseerd tot 2030; en dat is alweer over 10 jaar. Synthetische koudemiddelen zullen dan alleen nog mondjesmaat beschikbaar zijn. Aangezien koelinstallaties gemiddeld 15-20 jaar meegaan, was het zaak ons hierop voor te bereiden. Klanten met een langere termijn visie kiezen dan ook voor natuurlijke koudemiddelen.
Zo hebben we drie Coolmark Propaan Chillers verkocht aan UMC Utrecht. Zij zochten een oplossing voor de langere termijn, naast dat het goed past binnen hun duurzaamheidsdoelstellingen.
Van Abeelen vindt het ook belangrijk om een bijdrage te leveren aan het kenteren van klimaatverandering. Ikzelf zit inmiddels ruim 30 jaar in het vak en ik geloof zeker dat we door de techniek een bijdrage kunnen leveren aan energiebesparing en het verlagen van CO2-uitstoot.

We realiseren ons dat het bij klanten ook gaat om geld. De investering in de installaties met natuurlijke koudemiddelen is iets hoger dan die van installaties met synthetische varianten. Maar aangezien de synthetische koudemiddelen door de geplande uitfasering erg duur gaan worden, kan dit op langere termijn zeker uit.

Ook in onze eigen bedrijfsvoering pakken we energiebesparing op. Onze algemeen directeur Gijs van Abeelen heeft besloten een nieuw bedrijfspand laten bouwen, dat we onlangs hebben betrokken. Dit voldoet geheel aan de eisen van de laatste stand der techniek. Zo hangt er overal LED-verlichting en is er vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp.

Bert IJzerman, sales engineer Van Abeelen

Propaan chiller