Milieu

CO2 Footprint 2019

De CO2-uitstoot werd in 2019 met name bepaald door brandstofgebruik van ons wagenpark en zakelijke kilometers met privé auto’s (69%) en gasgebruik voor verwarmen (25%).

De CO2-uitstoot veroorzaakt door ons elektriciteitsverbruik is al sinds 2017 zo laag, omdat wij toen overgestapt zijn op groene stroom uit Nederland. De CO2-uitstoot die hiervoor dan ook in het figuur is opgenomen (1%) is gerelateerd aan het opladen van elektrische auto’s. Hiervoor kunnen we namelijk niet aantonen dat deze met groene stroom is opgewekt.

CO2 Doelstelling

Coolmark heeft een CO2 Prestatieladdercertificaat sinds 2011 en we hebben dan ook een gericht beleid op reductie van CO2-uitstoot.
In 2019 zijn nieuwe CO2-reductiedoelstellingen geformuleerd:

Coolmark wil in 2022 10%/fte minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2018

Per jaar zou dit dan gemiddeld 2,5%/fte minder per jaar zijn. In 2019 is er een reductie bereikt van 4,6%. Coolmark is daarmee goed op weg om haar doelstelling te behalen.

Zuiniger leasewagens

Er zijn in 2019 diverse leasewagens vervangen door zuiniger exemplaren. De gemiddelde CO2-emissie was in 2019 101 g CO2 per kilometer. In 2019 was dit nog gemiddeld 103 g CO2 per kilometer (op basis van fabriekswaarden). We weten dat het werkelijke brandstofverbruik per km hoger ligt dan deze opgegeven fabriekswaarde en we hebben dit ook gemeten op basis van de gereden kilometers per liter brandstof. Het bleek dat bij 29 van de leasewagens het werkelijk brandstofverbruik gemiddeld 54% hoger lag en bij 2 leasewagens gemiddeld 6% lager. Daarnaast is er een nieuw leasewagenbeleid opgesteld, waar het toegestane aantal gram CO2/km bij het inzetten van een nieuwe leasewagen is opgenomen. Dit zal in 2020 uitgerold worden. Ook is het plan om weer een cursus het nieuwe rijden te organiseren.

Verbeteringen bedrijfspanden

In 2020 zal een grote stap gemaakt worden met energiebesparing door de verhuizingen van de bedrijfsactiviteiten van Coolmark. De logistiek wordt verplaatst naar een nieuw centraal logistiek centrum in Nederland en de verkooporganisatie verhuist naar een ander pand, waar verschillende energiebesparende maatregelen genomen zullen worden. Zo zal er een warmtepomp geïnstalleerd worden voor een luchtverwarmingsysteem, in combinatie met vloerverwarming. Ook zal er overal in LED-verlichting voorzien worden.
Als laatste is er afgesproken, ook al is het een relatief klein deel van de CO2 Footprint, bij geplande vliegreizen te overwegen of online overleg mogelijk is of de reis per trein te doen.

 

  Coolmark CO2-Footprint 2011-2019

   Hergebruik en recycling van materialen

   We scheiden in het magazijn en kantoor de verschillende afvalstromen, karton, plastic en restafval. Karton en plastic, die samen 38% van onze afvalstromen vormden in 2019, werden gerecycled. In 2018 was dit 40%. Het restafval werd verbrand met energieopwekking. Daarnaast is er een kleine hoeveelheid batterijen en cartridges afgevoerd (deze worden niet gewogen en zijn daarom niet in de grafiek opgenomen).
   Dozen die we ontvangen en die nog goed zijn, zetten we direct apart om weer te gebruiken voor verzendingen.

   Overigens dragen we als Coolmark ook bij aan het initiatief WeCycle, zodat de elektrische apparatuur en installaties die we verkopen, verantwoord worden afgevoerd.