Onze mensen

Opleidingen

Koel- en klimaattechniek is steeds in ontwikkeling en er wordt veel gebouwd in Nederland. Voor Coolmark is kennis het speerpunt om zich mee te onderscheiden in de markt. Daarom worden er actief opleidingen aangeboden aan onze medewerkers, zowel op het vlak van technische kennis als vaardigheden. Hier wordt ieder jaar ca. € 70.000 aan uitgegeven. Afgelopen jaar waren er daarnaast 6 stagiaires werkzaam.

Daarnaast zijn we altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste medewerkers. Ben je technisch of commercieel opgeleid of ben je hierin geïnteresseerd ? Klik dan op onderstaande button voor onze vacatures.

Ruimte voor ontwikkeling

Inmiddels werk ik twee jaar voor Coolmark in het Customer service team. Ik haal mijn energie uit de combinatie van het zo goed mogelijk ondersteunen van klanten en zo optimaal mogelijk gebruik maken van ons nieuwe ERP-systeem. Daarnaast is voor mij persoonlijke groei belangrijk.

Bij mijn sollicitatiegesprek ben ik al nagegaan wat hiervoor de mogelijkheden zijn bij Coolmark. Ik wil namelijk graag richting verkoop binnendienst en over een aantal jaren wellicht nog verdere stappen maken. Bij Coolmark werd dit toegejuicht.

Onlangs kwam er een vacature bij de verkoop binnendienst beschikbaar en ik werd hier gelijk voor benaderd. Ik heb een opleiding in vestigingsmanagement van internationale groothandel; en deze functie betekent een enorme investering in technische kennis. Ik heb samen met mijn manager gekeken naar de mogelijkheden. We hebben besloten dat ik eerst enkele dagen in de week mijn focus kan leggen op mijn toekomstige functie in combinatie met mijn huidige werkzaamheden bij customer service. Daarnaast kan ik dan een opleiding in klimaattechniek volgen. Dit geeft me weer frisse energie; en ik heb er erg veel zin in!

Er wordt hier altijd vaak benadrukt dat je het moet aangeven als je een opleiding of cursus wilt volgen. Na deze opleiding in klimaattechniek ga ik mogelijk nog andere cursussen doen.

Als ik Coolmark vergelijk met mijn vorige werkgever dan valt het op dat de cultuur hier erg open is. Je kunt makkelijk binnenlopen bij collega’s en leidinggevenden, tot en met de directie, waardoor je snel kunt schakelen. Bij customer service is er wekelijks een kort overleg en per kwartaal uitgebreider overleg. Maar ideeën voor verbetering van processen bespreek ik ook direct tussendoor met mijn leidinggevende en het verbeterteam, waar ik zelf ook in zit.

Luke Huizer, commercieel technisch medewerker

Luke van Coolmark met Koelleiding

Personeels- en leeftijdsopbouw

Personeelsbestand (FTE)

Leeftijdsopbouw 2019

Gedragscodes

Voor Coolmark is het belangrijk dat collega’s, klanten en andere zakelijke partners eerlijk en respectvol behandeld worden en dat hun privacy gewaarborgd wordt. Sinds 2014 maken deze aandachtspunten deel uit van de interne gedragscode van Coolmark, die opgesteld is door moederbedrijf Beijer Ref uit Zweden. Daarnaast zijn ook richtlijnen voor anti-corruptie en naleving van het mededingingsrecht opgenomen in deze gedragscode. Er waren in 2019 geen meldingen van niet-naleving van de gedragscode. In het kader van het internationale MVO-beleid van Beijer Ref worden alle medewerkers in 2020 getraind in de gedragscode, dat getoetst zal worden met een examen.

Daarnaast heeft Coolmark ook de gedragscode van de NVKL (Nederlandse Vereniging voor ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling) ondertekend, waar wij lid van zijn.

Ziekteverzuim (percentage)

Veiligheid en Gezondheid

Het ziekteverzuim was in 2019 3,0%. Daarmee hebben we onze doelstelling van maximaal 3% behaald. In 2018 was dit nog 3,2%. In 2019 was het ziektepercentage gemiddeld 3,8% in de groothandel (CBS, 2020).
Er zijn weinig arbeidsrisico’s bij de werkzaamheden die door Coolmark gedaan worden. Er waren dan ook geen ongevallen in 2019.

In 2020, na de verhuizingen, zal een nieuwe Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uitgevoerd worden.